Η επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας «κλειδί» για την ερμηνεία των εκπαιδευτικών καταστάσεων

Και οι τρεις παραπάνω εκπαιδευτικές καταστάσεις μάς οδηγούν σε μία κοινή διαπίστωση που θα μπορούσε να συνοψιστεί σ' αυτό που θα ονομάζαμε: απουσία (1η και 2η σκηνή) ή διαστρέβλωση (3η σκηνή) μιας επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας.

Τι σημαίνει όμως επικοινωνιακή προσέγγιση και ποιες είναι οι βασικές αρχές της;