Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος στην τάξη

Οι βασικές αρχές και στρατηγικές διδασκαλίας που στηρίζουν αυτό που ορίσαμε ως «επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας» είναι οι παρακάτω:

Διαμορφώνω ένα πλαίσιο και «πραγματικές» συνθήκες επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής.

Αντιμετωπίζω τη γλώσσα όχι μόνο σαν αντικείμενο μάθησης αλλά και σαν εργαλείο μάθησης.

Επιτρέπω και ενισχύω κάθε μορφή αυθόρμητης επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής.


  Και βέβαια...