Χρήσιμες Διευθύνσεις για ένα Δια-δικτυακό Ταξίδι

στο χώρο της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες

Υπεύθυνοι για την επιλογή: Μανώλης Πατσαδάκης και Βασίλης Τσελφές.

Εδώ θα βρείτε κάποιες Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και από τους/τις μαθητές/τριές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της διδασκαλίας και της μάθησης των γνωστικών αντικειμένων των φυσικών επιστημών.

Ευχόμαστε καλή πλοήγηση και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε λίγο στο δύσκολο έργο τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών.

1. Μερικοί Δικτυακοί Τόποι που αφορούν στην Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών:

Σας προτείνουμε μερικές διευθύνσεις, όπου μπορείτε να αναζητήσετε αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις πειραμάτων, χρήσιμες για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Οι προσομοιώσεις αυτές αφορούν κυρίως τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία.

Α. Δικτυακοί Τόποι, με πειράματα και προσομοιώσεις για τη Φυσική και τη Χημεία.

Ελληνικές Ιστοσελίδες:

http://www.spin.gr/spin/index.jsp

«Η πύλη εισόδου στο ελληνικό διαδίκτυο για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας». Μέρος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Εθνικού Ιδρύματος ερευνών. Στο http://www.spin.gr/static/sections/applets/  μπορείτε να βρείτε μικρο-εφαρμογές με applets σε εικονικό εργαστήριο για τη διδασκαλία της Φυσικής σε θέματα όπως: ελαστική και ανελαστική κρούση, κρούση, κεκλιμένο επίπεδο, διάθλαση φωτός, μοντέλο λούνα-παρκ, υδροστατική πίεση, μοχλός, κούνια του Νεύτωνα, πρόσθεση διανυσμάτων, απλά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος, δύναμη Λαπλάς, μαθηματικό εκκρεμές, σύστημα τροχαλιών, δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, αρμονικός ταλαντωτής, γεννήτρια, συζευγμένα εκκρεμή, διαμήκη κύματα, φαινόμενο Doppler, συμβολή δύο κυκλικών ή σφαιρικών κυμάτων, ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος, ηλεκτρομαγνητικό κύμα, νόμος του Ohm, κυκλώματα ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων, το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, νόμος ραδιενεργών διασπάσεων.  

http://www.physics4u.gr/

 «Η Φυσική στο δια-δίκτυο, η πρώτη πύλη της Φυσικής στην Ελλάδα». Εδώ εκτός από διάφορες πληροφορίες για το χώρο των φυσικών επιστημών μπορείτε να αναζητήσετε και συγκεκριμένα πειράματα Φυσικής με Java Applets, καθώς και εργαστηριακά πειράματα Φυσικής.

Στο http://www.physics4u.gr/resourcesjava.html υπάρχουν πηγές ανά θέμα και με Java Applets.

http://users.hol.gr/~gnomonav/favorite.htm

 «Εικονικά Πειράματα». Προσωπική ιστοσελίδα όπου κάποιος μπορεί να βρει εφαρμογές για τα εξής θέματα: ουράνιο τόξο, ελληνικά τηλεσκόπια, το πρότυπο του Bohr (στα ελληνικά), εικονικά πειράματα φυσικής, ηλεκτρομαγνητισμός, δυναμικές γραμμές ηλεκτρικού πεδίου (στα αγγλικά), βολταϊκή στήλη (στα αγγλικά), ένταση ηλεκτρικού πεδίου (στα αγγλικά), εκπομπή φωτονίων και ενεργειακές καταστάσεις (στα ελληνικά), πυρηνικός αντιδραστήρας (στα ελληνικά).

http://www.cc.uoa.gr/~ctrikali/aplets_web/virtlab.htm

«Το Εικονικό Εργαστήριο». Εδώ ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει ή να παρακολουθήσει μερικά εικονικά πειράματα. Τα πειράματα αυτά έχουν κατέβει από το δίκτυο και έχουν εν μέρει μεταγλωττισθεί στα ελληνικά. Στις σελίδες αυτές ο επισκέπτης θα βρει συνδέσεις με ανάλογους δικτυακούς τόπους όπου υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα παρόμοια εικονικά πειράματα.

http://www.clab.edc.uoc.gr/physics/front_1.htm

Η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Μπορείτε να βρείτε πειράματα επίδειξης, τα οποία συνοδεύονται από τη σχετική θεωρία στις εξής περιοχές: φως, ήχος, θερμότητα, ύλη και ενέργεια, χημεία. Το υλικό είναι βασισμένο στο βιβλίο «Γνωριμία με τις Φυσικές Επιστήμες» (1993) των Π. Μιχαηλίδη, Σ. Παπαγιαννάκη & Λ. Τζιανουδάκη

http://aplo.eled.auth.gr

Η κεντρική σελίδα του εργαστηρίου Πειραματικής Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει επίδειξη πειραμάτων με υλικά καθημερινής χρήσης, τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένα κεφαλαία των σχολικών βιβλίων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κυρίως για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο).

http://odysseia.cti.gr/

Η κεντρική ιστοσελίδα της δράσης «Οδύσσεια». Εδώ μπορείτε να βρείτε σχέδια μαθημάτων, εκπαιδευτικό λογισμικό, κ.ο.κ. από όλες τις περιοχές των φυσικών επιστημών που διδάσκονται στη Γενική Εκπαίδευση. 

Διεθνής Ιστοσελίδες (στα αγγλικά)

http://www.physicsweb.org

Μια από τις καλύτερες δικτυακές πύλες για τις Φυσικές Επιστήμες. Εκτός από το μεγάλο αριθμό links με ενδιαφέρουσες και χρήσιμες ιστοσελίδες μπορεί κάποιος στο http://www.physicsweb.org/resources/Education/Interactive_experiments να  αναζητήσει πειράματα προσομοιώσεων (java και interactive) για αρκετές περιοχές των φυσικών επιστημών (όπως για Αστρονομία, Βιολογία, Χημεία και Φυσική).

http://webphysics.ph.msstate.edu/javamirror/javamain.htm

Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Mississippi με links και  προσομοιώσεις (java και interactive). Τα θέματα είναι: ηλεκτρικό κύκλωμα, ηλεκτρισμός και μαγνητισμός, ενέργεια, ρευστά, δυνάμεις και κίνηση,  γενετική, βαρύτητα και κίνηση πλανητών, αρμονική ταλάντωση, κινητική θεωρία αερίων, φως και οπτική, μοντέρνα και πυρηνική φυσική, ήχος, δομή της ύλης, θερμοδυναμική κοκ.

http://webphysics.davidson.edu

Μια ενδιαφέρουσα σελίδα με αλληλεπιδραστικά προγράμματα προσομοιώσεων χρήσιμα για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Στην  διεύθυνση αυτή  μπορεί κάποιος να βρει διάφορα  applets που του επιτρέπουν να κάνει προσομοιώσεις σε διάφορα θέματα όπως οπτικής, ήχου, ρευστών, κυματικής κ.ο.κ.

http://jersey.uoregon.edu/vlab

Σελίδα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου του Oregon όπου μπορεί ο επισκέπτης να βρει αλληλεπιδραστικές εφαρμογές πειραμάτων και προσομοιώσεων από σε θέματα: αστροφυσικής, ενέργειας και περιβάλλοντος, μηχανικής και θερμοδυναμικής. 

http://www.doctronics.co.uk/index.htm

Εδώ μπορεί κάποιος να αναζητήσει θεωρία, σχεδιαγράμματα, εφαρμογές και πειράματα σχετικά με τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Τα θέματα που καλύπτει είναι: μετρήσεις με αμπερόμετρο – βολτόμετρο – ωμόμετρο  – πολύμετρο, συνδεσμολογία αντιστατών, πρωτότυπα κυκλώματα κ.ο.κ.  

http://www.colba.net/~htran/physics

Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τρισδιάστατα, αλληλεπιδραστικά προγράμματα προσομοιώσεων σχετικά με: κινηματική, περιστροφική κίνηση, ηλιακό σύστημα, κίνηση ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων για αρχάριους, κίνηση ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων για προχωρημένους, νόμοι του Newton για την κίνηση, ο νόμος βαρύτητας του Newton,  το ηλεκτρικό πεδίο, ο νόμος του Coulomb,  τα ηλεκτρικά φορτία και το ηλεκτρικό δυναμικό, το άτομο του Rutherford, το άτομο του Bohr, πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων, μέση και στιγμιαία ταχύτητα, απλά αρμονική ταλάντωση/κίνηση, μαγνητικό πεδίο και νόμος του Biot-Savart.

http://scifun.chem.wisc.edu

«Η επιστήμη είναι διασκέδαση στο εργαστήριο του Shakashiri». Στο http://scifun.chem.wisc.edu/HOMEEXPTS/HOMEEXPTS.HTML μπορεί κάποιος να βρει απλές δραστηριότητες, βίντεο, βιβλία, πειράματα με απλά υλικά, αναφορές και εφαρμογές στην καθημερινή ζωή από θέματα χημείας.

http://members.ozemail.com.au/~macinnis/scifun

Στη σελίδα αυτή μπορεί κάποιος να βρει  ένα σετ από πειράματα που αφορούν την «καθημερινή» επιστήμη και μπορούν να φανούν χρήσιμα στη διδασκαλία στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Επίσης υπάρχει και ένα σετ με πιο πολύπλοκα πειράματα και μεθόδους έρευνας καθώς και κάποιες ιδέες για επιστημονικά projects.

http://www.iit.edu/~smile

Ιστοσελίδα του Illinois Institute of Technology. Κι εδώ μπορεί να αναζητήσει κάποιος ιδέες για χρήση πειραμάτων με απλά καθημερινά υλικά στις περιοχές της Βιολογίας, της Χημείας και της Φυσικής.

http://www.exploratorium.edu/science_explorer/index.html

Στην ιστοσελίδα αυτή του μουσείου “exploratorium”, μπορεί κάποιος να αναζητήσει πολλά και ενδιαφέροντα σχέδια μαθήματος και πειράματα φυσικής και χημείας, με απλά καθημερινά υλικά, που μπορούν να εφαρμοσθούν κυρίως στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, από τους ίδιους τους μαθητές.

Β. Sites, που αφορούν ειδικότερα στη Βιολογία.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human

Στην ιστοσελίδα αυτή μπορεί κάποιος να δει το ανθρώπινο γονιδίωμα. Εδώ υπάρχουν όλα τα δεδομένα που βρέθηκαν και αναλύθηκαν και αφορούν στον ανθρώπινο γονότυπο.

http://www.ex.ac.uk/bugclub/welcome.html

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να αναζητήσει κανείς χρήσιμες πληροφορίες, εικόνες και σχέδια μαθημάτων που αφορούν στη διδασκαλία των εντόμων και των ερπετών.

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html

Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα με on-line Βιβλίο Βιολογίας όπου υπάρχουν πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για κάθε ζήτημα της Βιολογίας που διδάσκεται στη Γενική Εκπαίδευση.

2. Μερικοί Δικτυακοί Τόποι με θέματα Γεωγραφίας – Γεωλογίας – Αστρονομίας

Σας προτείνουμε μερικές διευθύνσεις, όπου μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες, σχέδια μαθημάτων, εικόνες και προγράμματα, για θέματα που σχετίζονται με τη Γεωγραφία, τη Γεωλογία και την Αστρονομία.

Δικτυακοί Τόποι, με θέματα Αστρονομίας – Γεωγραφίας – Γεωλογίας.

Ελληνικές Ιστοσελίδες:

http://www.gein.noa.gr

Η ιστοσελίδα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών  με πληροφορίες κυρίως για τους σεισμούς.

http://www.poseidon.ncmr.gr/greek/

Η ιστοσελίδα του συστήματος «Ποσειδών» του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας. Εδώ μπορεί κάποιος μπορεί να βρει εκτός από τις φυσικές, βιολογικές και χημικές παραμέτρους των ελληνικών θαλασσών και μια  περιγραφή προγνωστικών μοντέλων για την πρόγνωση καιρού. 

http://hydro.civil.ntua.gr/meteo/gr

Παρέχονται πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες σε διάφορες πόλεις τόσο της Ελλάδας όσο και του κόσμου. Με το “Weather Movie” μπορεί κάποιος να δει τις εναλλαγές του καιρού πάνω σε μετεωρολογικό χάρτη.

Διεθνείς Ιστοσελίδες:

http://vtc.ngfl.gov.uk/resource/cites/geog/internet.html

Στην ιστοσελίδα αυτή μπορεί κάποιος να βρει θέματα Γεωγραφίας όπως: γεωμορφολογία περιοχών, καιρός και κλίμα, περιβαλλοντικές αλλαγές και οικοσυστήματα,  οικονομικές δραστηριότητες, μεταφορές κ.ο.κ.

http://www.interknowledge.com

Ιστοσελίδα με πληροφορίες σχετικές με τη γεωγραφία για την Ασία, την Αφρική, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

http://volcano.und.edu

Εδώ βρίσκονται αρκετές ενδιαφέρουσες κατασκευές, δραστηριότητες και περιβαλλοντικά προγράμματα, σχετικά με τα ηφαίστεια, που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους μαθητές.

http://www.nasa.gov

Η κεντρική ιστοσελίδα της NASA όπου εκτός των διαστημικών αποστολών της μπορεί κάποιος να αναζητήσει πληροφορίες και ενδιαφέρουσες φωτογραφίες για το ηλιακό σύστημα τους πλανήτες και τους αστεροειδείς που ενδιαφέρουν τα παιδιά, τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς.

http://www.fi.edu/planets/planets.html

Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρεται για τη διερεύνηση του σύμπαντος, μέσα από άφθονο και πρωτότυπο υλικό και με προτάσεις αξιοποίησης του υλικού αυτού μέσα στην τάξη.

http://seds.lpl.arizona.edu/billa/tnp

Εδώ μπορεί να αναζητήσει κανείς πληροφορίες για το ηλιακό μας σύστημα (τους πλανήτες και τους δορυφόρους τους)

http://oposite.stsci.edu/pubinfo/education/amazing-space

Ο κόμβος είναι εδικά σχεδιασμένος για την διδασκαλία σε θέματα του ηλιακού συστήματος και των αστεριών, στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο.

3. Δικτυακοί Τόποι που αφορούν στην Άτυπη ή και Διαθεματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών:

Σας προτείνουμε μερικές διευθύνσεις, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για άτυπη ή και διαθεματική  διδασκαλία των Φυσικών Επιστήμών. Οι σύγχρονες έρευνες της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών δείχνουν ότι οι περιηγήσεις στα σχετικά Μουσεία, που ακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα και οι προσεγγίσεις των Φυσικών Επιστημών μέσα από θεματικές ενότητες που απασχολούν τη κοινή γνώμη είναι πιθανόν να οδηγούν: α)σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, β) σε θετικότερη στάση των μαθητών απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες και γ) σε ενεργή συμμετοχή τους στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επειδή θεωρούμε σημαντικές τις επισημάνσεις αυτές σας δίνουμε τις διευθύνσεις κάποιων μουσείων, περιοδικών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και γενικά εναλλακτικών περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης,  που είναι πιθανό ότι θα βοηθήσουν όποιον θέλει να χρησιμοποιήσει αυτές τις προσεγγίσεις στη διδασκαλία του.   

Δικτυακοί Τόποι, με Μουσεία (Τεχνικά, Επιστημονικά, Περιβαλλοντικά, Εναλλακτικά, κ.ο.κ.).

Μουσεία με εκπαιδευτικά προγράμματα

http://www.tmth.edu.gr

Η ιστοσελίδα του «Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης». Ένα ταξίδι από την αρχαία ελληνική τεχνολογία και τεχνική μέχρι τη σημερινή. Εδώ μπορείτε να δείτε εκτός από τα εκθέματα, που αφορούν σε εφαρμογές των φυσικών επιστημών και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει το μουσείο στους επισκέπτες του.  

http://www.ekby.gr

Η Ιστοσελίδα του «Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» και του «Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων». Εδώ μπορεί να αναζητήσει κανείς εκτός από τα εκθέματα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου και πληροφορίες για θέματα διατήρησης και διαχείρισης των ανανεώσιμων πόρων (φυσικά οικοσυστήματα, προστατευόμενες περιοχές, χλωρίδα και πανίδα, αειφορική ανάπτυξη, παρεμβάσεις σε   φυσικές περιοχές)

http://www.exploratorium.edu

Η ιστοσελίδα του “exploratorium the museum of science, art and human perception”. Παρέχονται πληροφορίες, εκθέματα, σχέδια μαθημάτων, πειράματα με απλά υλικά κοκ από διάφορες περιοχές των φυσικών επιστημών όπως: Βιοπολυπλοκότητα: από τη ζούγκλα στο εργαστήριο, απλά πειράματα χημείας, κατασκευή απλών μοντέλων, κλιματικές αλλαγές στον κόσμο κοκ.

http://www.fmnh.org/default.htm

Η ιστοσελίδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας “Field Museum” του Σικάγου. Εδώ παρουσιάζονται εκπαιδευτικά θέματα από τη: ζωολογία, βιολογία, ανθρωπολογία, βοτανική, γεωλογία, παλαιοντολογία. Απευθύνεται σε παιδιά από προσχολική ηλικία μέχρι και όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και σε εκπαιδευτικούς. 

http://www.mit.edu

Η κεντρική ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Στη διεύθυνση: http://web.mit.edu/research.html#f υπάρχει αλφαβητικός κατάλογος με τα θέματα που μπορεί να αναζητήσει κανείς.

http://www.tyrrellmuseum.com/home.html

Ιστοσελίδα του “Royall Tyrell Museum of Paleontology Drumheller, Alberta, Canada». (http://www.libsci.sc.edu/miller/Dinosaurs.htm ) Εδώ μπορεί κάποιος να βρει εκτός ένα υπόδειγμα/μοντέλο για σχέδιο μαθήματος σχετικά με τους δεινόσαυρους, και αρκετά ενδιαφέροντα links σχετικά με άλλα  μουσεία παλαιοντολογίας ανά τον κόσμο.

http://www.aqua.org.uk

Η ιστοσελίδα του «Εθνικού Ενυδρείου της Βαλτιμόρης».

Περιβάλλον - Οικολογία

http://www.ekpaz.gr

Η διεύθυνση του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων.

http://www.ornithologiki.gr

Η διεύθυνση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας

http://www.medwet.gr

Ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε με στόχο τη διατήρηση και συνετή χρήση των Μεσογειακών υγροτόπων.

http://www.greenpeace.org

Η ηλεκτρονική σελίδα της διεθνούς οργάνωσης “Greenpeace”.

http://ecology.miningco.com

Εδώ υπάρχουν γενικά και ειδικότερα θέματα οικολογικού – περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και μαθήματα με δραστηριότητες (teaching resources) για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

(http://www.di.uoa.gr/speech/globe/GWelcome.html )

Η ιστοσελίδα του περιβαλλοντικού προγράμματος «Globe – Αλέξανδρος».

http://www.soft-hard.gr/~lepa

Ελληνική ιστοσελίδα με θέματα αστροφυσικής, περιβάλλοντος, η φυσική σήμερα, φυσική Λυκείου. Ενδιαφέροντα τα θέματα περιβάλλοντος που μπορούν να συνδυαστούν με τη διδασκαλία της Φυσικής. (το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ατμοσφαιρική ρύπανση, τρύπα του όζοντος, το φαινόμενο El Nino, καταστροφή των δασών, πληθυσμιακή έκρηξη, ρύπανση νερών στερεά απόβλητα, ραδιενεργός ρύπανση, ρύπανση Πτολεμαϊδας, οικολογικός οδηγός Greenpeace)

http://thesaurus.duth.gr

Πρόκειται για την ηλεκτρονική σελίδα του ερευνητικού προγράμματος «Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός», που είχε στόχο τη συλλογή υλικού και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων του ευρύτερου χώρου της Θράκης κάθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της.

Περιοδικά

http://www.nationalgeographic.gr

Η ιστοσελίδα του National Geographic στην Ελλάδα. Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε θέματα σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες, που συζητούνται στα ΜΜΕ.

http://www.georama.gr

Η διεύθυνση του GeoramaExperiments, στην χώρα μας, με θέματα αστρονομίας και διαστήματος, ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και Junior Γαιόραμα  με ενδιαφέροντα θέματα και δραστηριότητες που μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο μάθησης για τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

http://www.sciam.com

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Scientific Amerikan. Το περιοδικό αυτό περιέχει θέματα από την ευρύτερη περιοχή των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Εναλλακτικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης

http://www.stemnet.nf.ca/~yliu

Ο δικτυακός χώρος του STEMNET, ενός εργαστηριακού δικτυακού σχολικού περιβάλλοντος στο εκπαιδευτικό σύστημα του Καναδά.  Εδώ μπορεί κάποιος να βρει τρόπους ανάπτυξης projects, που σχετίζονται με θέματα φυσικής, τεχνολογίας και επιστήμης από τα ΜΜΕ και την καθημερινή ζωή ή να αντλήσει πληροφορίες για τις φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση. 

http://www.Kapili.com

Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τη μάθηση του «νέου» περιεχομένου των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών. Με φωτογραφίες, βίντεο, δραστηριότητες, γραφήματα κ.ο.κ. από τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και την τεχνολογία  που μπορούν να βοηθήσουν τον καθέναν να μάθει περισσότερα.

http://public.web.cern.ch/public

Η κεντρική ιστοσελίδα του CERN. Στην εκπαιδευτική διαδικτυακή πύλη του στη διεύθυνση: http://public.web.cern.ch/public/education/edu.html μπορεί κάποιος να βρει προγράμματα για δασκάλους, αντίστοιχα για μαθητές καθώς και online βοηθήματα με δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα όπως: μικρόκοσμος, παιχνίδια, απλές ιδέες για το μάθημα, φωτογραφίες και πόστερ, πειράματα κ.ο.κ.

http://www.ibiblio.org/cisco/schoolhouse/classrooms/

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του “The Virtual Schoolhouse Classrooms”  με δυνατότητα αλφαβητικής αναζήτησης των θεμάτων.

4. Μερικοί Δικτυακοί Τόποι που αφορούν γενικά στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών:

Σας προτείνουμε μερικές διευθύνσεις, όπου μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για θέματα που αφορούν γενικά στις φυσικές επιστήμες (όπως όργανα, βιβλία κοκ) καθώς επίσης να βρείτε και ενδιαφέροντα links, που θα  βοηθήσουν στην καθημερινή πράξη μέσα στην τάξη τόσο τους μαθητές /τριες όσο και τους εκπαιδευτικούς. 

Δικτυακοί Τόποι με διάφορα Links .

Διευθύνσεις με Links για τις Φυσικές Επιστήμες

http://prometheus.telemachos.gr/schools/coop.nsf/41d1fe420ff6c67c422566740038832c/d40dab5a6438b41b422568cc0036f822?OpenDocument

Φυσική στο Διαδίκτυο, μια συλλογή με ενδιαφέρουσες συνδέσεις για τις Φυσικές Επιστήμες στα πλαίσια του προγράμματος «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ».

http://physlyk.itgo.com/Links.htm

Η ιστοσελίδα της ομάδας: Ζησιμόπουλος Γ., Καραγιάννης Γρ., Παπαλεξιου Γ., Τρικαλινός Χ., Χαραλαμπόπουλος Σ. Εδώ εκτός από πληροφορίες για τα σχολικά βιβλία, υπάρχουν και κάποιες χρήσιμες διευθύνσεις στο Internet.

http://physics.teiath.gr/links/physlinks.htm

Συνδέσεις Φυσικής: μια συλλογή από Συνδέσεις – Links

http://users.otenet.gr/~ekfe/intern.htm

Ενδιαφέρουσες συνδέσεις στο Internet για τις Φυσικές Επιστήμες.

http://www.eugenfound.edu.gr/library/hlphys.html

Τμήμα της ιστοσελίδας του Ευγενίδιου Ιδρύματος, όπου παρουσιάζονται σχετικοί σύνδεσμοι με δικτυακούς τόπους που αφορούν στις φυσικές επιστήμες.

http://www.themelio.edu.gr/sindesis.htm   

Με διευθύνσεις που αφορούν όχι μόνο τη Φυσική, Χημεία και Βιολογία αλλά τα άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος.

 http://gym-gargal.mes.sch.gr

Η ιστοσελίδα του Γυμνασίου των Γαργαλιάνων όπου μπορείτε εκτός των ενδιαφερόντων εκπαιδευτικών λογισμικών να βρείτε και συνδέσεις  με λογισμικό Φυσικής και Χημείας (http://users.mes.sch.gr/pbazanos/edusoft/links/links.htm ).

http://www.clab.edc.uoc.gr/frontlef.htm

Τμήμα της ιστοσελίδας του «Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημ. Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, που μπορεί κανείς να βρει συνδέσεις με ιστοσελίδες της Διδακτικής της Πληροφορικής και της Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού..

Διάφορα

http://www.weblab.gr

Τμήμα του διαδικτυακού χώρου του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών», που αφορά στο Εργαστήριο Ψηφιακού και Διδακτικού Περιεχομένου

http://www.primedu.uoa.gr/sciedu

Η ιστοσελίδα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών του  Τομέα Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας & Περιβάλλον του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Αθηνών.

http://www.genadios.edu.gr/greek/physickit.htm

Τμήμα της Ιστοσελίδας της «Γενναδείου Σχολής», που παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά πακέτα της φυσικής και Χημείας ενώ μπορεί κανείς στη διεύθυνση:  http://www.genadios.edu.gr/greek/newtitles.htm να δει και τους νέους τίτλους των βιβλίων που βγάζει αυτή η σχολή.

http://users.otenet.gr/~ekfekerk/epiloges/52katalogoi-bibli/katal-bibli.htm

Ηλεκτρονική σελίδα όπου μπορεί κανείς να δει τη βιβλιογραφία από βιβλία Πειραμάτων Φυσικής και Χημείας.

http://www.physlink.com

Παρουσιάζονται διάφορα software προς πώληση που αφορούν στις Φυσικές Επιστήμες. 

http://www.pi-schools.gr/programs

Μέρος του δικτυακού χώρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπου μπορεί κάποιος να αναζητήσει τα σχέδια μαθημάτων, τα εκπαιδευτικά υλικά, λογισμικά κοκ που αναπτύχθηκαν σε διάφορα προγράμματα που συμμετείχε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.